GameSir World App

GameSir World App  (Version 3.3.13, 20.14M, update on 7 Sep.) Nếu như điện thoại của bạn bị khoá cài đặt: Setting -> Security -> Lock screen and Security -> Enable Unknown Sources. Update Log 7/9/2018 Tính năng mới: Phát trực tiếp được hỗ trợ bởi G-Engine ™. Không cần Remapper A2 để kích hoạt điện […]