Cài đặt GameSir G-core

GameSir G-core GameSir G-core là một công cụ cấu hình phần cứng hoàn toàn mới với trang bị cấu hình, chỉnh sửa macro và cài đặt thiết bị tùy biến. Nó nâng cấp trải nghiệm chơi game của bạn lên cấp độ thành thạo chưa từng có với thiết bị GameSir. RGB Được trang bị các […]

Tutorial: How to use GameSir T1s Jump to > 1. Connecting to Android Smartphones/tablets > 2. Connecting to Android TV Box > 3. Connecting to Windows PC > 4. Connecting to PS3 > Japanese Ver.チュートリアル:GameSir T1sコントローラーの使い方 1. Connecting to Android Phones/ Tablets: Via Bluetooth Hold down the “A” button and “Home” button simultaneously for 2 seconds, the Android Mode indicator starts […]

GameSir World App

GameSir World App  (Version 3.3.13, 20.14M, update on 7 Sep.) Nếu như điện thoại của bạn bị khoá cài đặt: Setting -> Security -> Lock screen and Security -> Enable Unknown Sources. Update Log 7/9/2018 Tính năng mới: Phát trực tiếp được hỗ trợ bởi G-Engine ™. Không cần Remapper A2 để kích hoạt điện […]